Pages Navigation Menu

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

Struktur Organisasi

DEWAN PENGURUS PUSAT

HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA (HWDI)

PERIODE 2011 – 2016

Dewan Pembina :

1. Menteri Koordinator  Kesejahteraan Sosial RI

2. Menteri Sosial RI

3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

4. Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)

Dewan Penasihat :

1. Bapak. M. Bob Hasan

2. Ibu RA. Aryanto

Dewan Pertimbangan :

Ketua            : Dra. Ariani Soekanwo

Ketua Umum                                                      : Maulani A Rotinsulu                             (TD)

Wakil ketua bidang organisasi dan

pengembangan daerah                                     : Drg. Juniati Effendi                               (TR)

Wakil ketua bidang Advokasi dan

peningkatan kesadaran                                    : Rina Prasarani Alamsyah                     (TN)

Wakil ketua bidang Pemberdayaan

danPartisipasi                                                     : Dra. Eva Rahmi Kasim, MDS              (TD)

Wakil ketua bidang pengembangan

jaringan dan kemitraan                                   : Dra. Mimi Maryani Lusli, MA, MSc   (TN)

Wakil ketua bidang Penelitian dan

Pengembangan                                                  : Aria Indrawati, SH                                 (TD)

Sekretaris Umum                                              : Wellin Hartati                                         (TN)

Bendahara                                                          : Irdanelly, SE                                            (TR)

Wakil Bendahara                                              : Lindawati                                                 (ND)

 

Bidang-Bidang

Bidang organisasi dan pengembangan daerah

1. Pembinaan daerah, cabang dan Anggota

Koordinator                                                        : Vera Herawati                                        (TR)

Anggota                                                                : Sri Ambarwati                                       (TN)

2. Pembinaan generasi muda dan multi disabilitas

Koordinator                                                        : Yeni Rosa                                                (PD)

Anggota                                                                : Dian Inggrawati                                    (TR)

 

Bidang Advokasi dan peningkatan kesadaran

1. Kebijakan dan perlindungan hukum

Koordinator                                                        : Mahretta Maha, SH                              (TN)

Anggota                                                               : Bernadetta Aristyawati, SPd               (TD)

2. Promosi dan HAM

Koordinator

Anggota                                                               : Primaningrum                                       (ORTU)

 

Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi

 1. Ekonomi  dan Sosial Budaya

Koordinator                                                        : Ininda Isman                                         (TD)

Anggota                                                               : Fridayani, SE,S.Kom, MM                  (TD)

2. Partisipasi dan politik

Koordinator                                                       : Trias Budi Astuti                                   (ORTU)

Anggota                                                              : Aryani Arsyad                                         (TD)

3. Penggalangan Dana                                    : Atty Santika                                             (ORTU)

4.  Sport dan leisure                                        : Retnowati Sibarani                                 (TD)

Dewi Susanti, Ips

Bidang pengembangan jaringan dan kemitraan

1. Kemitraan National dan International

Koordinator                                                      : Inda Endaliani                                         (ND)

Anggota                                                             : Revita Alvi                                                 (TR)

 

Bidang Penelitian dan Pengembangan           

1. Program dan kebijakan

Koordinator                                                      : Dra. Huldaria Bako                                (ND)

Anggota                                                              : Elva Sulistiawati                                    (TD)

 

2. Data dan Analisa pemenuhan hak

Koordinator                                                     : Ade Johansyah                                       (XL)

Triyatmo

Ditetapkan di    : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Januari 2012